Elan Vital Instituut voor Mentoring & Coaching
Coachingopleiding / Cyclus 3 ( Prof. level )
Cyclus 3 - EXPERT / Trainer Coach BAO Group - (Inhoud)

Deze unieke EXPERT coachingopleiding richt zich hoofdzakelijk tot coaches die in "organisaties" en bedrijven willen werken. Organisaties in de brede betekenis van het woord ttz zowel de bedrijven als de social profit sector (onderwijs, klinieken, NGO's, vzw's uit diverse sectoren, jeugdbeweging, hogere scholen.....

Om in aanmerking te komen voor EXPERT is gevraagd dat de kandidaat eerst DISCOVERER heeft gevolgd zonder daarbij noodzakelijk geslaagd te zijn voor de certificatie proef DISCOVERER. Die kan later of tijdens EXPERT algelegd worden om eerst wat ervaring op te doen. Om echter de titel BAO EXPERT Trainer Coach te verkrijgen is het slagen in de proef DISCOVERER noodzakelijk. > Expert Kalender

EXPERT is een verdere integratie van de coachingtools in het kader van groepen en teams en een verdieping van de persoonlijke ontwikkeling van de coach en de coach presence.

In die 15 dagen zijn begrepen :

 • inbegrepen: 5 interactieve weekends (10 dagen niet residentieel) in groep met specifieke theoretische concepten (zie verder)
 • inbegrepen: 3 dagen stage in een organisatie (profit of social profit)
 • Facultatief: 2 certificatiedagen voor het behalen van de titel TRAINER-COACH BAO Group

De inhoud van de 15 dagen EXPERT verdiept volgende thema's :

 • Teamcoaching : (conflicthantering, peer coaching, generatieve en/of curatieve team coaching, teambuilding, omgaan met emoties etc....)

De deelnemers zullen verschillende groepsmethodieken en tools leren. Bij het werken aan zowel generatieve als curatieve aspecten als teamcoach, is zelfkennis primordiaal. De deelnemer Expert zet dus zijn eigen persoonlijke ontwikkeling verder in een collectief kader, wetende dat de coach nooit een groep verder kan brengen dan zijn eigen bewustzijnsniveau.

 • Groepsanimatie : faciliteren van groepen in het algemeen (kaderleden, directieteams, bedienden, leerkrachten, leerlingen, sociale werkers, psychologen, counselors...), groepsdynamica, omgaan met weerstand, charisma als groepsleider, feedback krijgen en geven , systemische en transpersoonlijke tools, NLP derde en vierde generatie, creatieve en symbolische oefeningen en de inzichten uit de neurowetenschap om de groepsintelligentie te stimuleren en innoverend te denken via het aanspreken van de prefrontale cortex.
 • Stages on the field in bedrijven en andere organisaties : de 5 groepweekends van de EXPERT cyclus worden aangevuld door 3 dagen praktische stage onder de supervisie van een mentor, senior coach, en dit tijdens interventies bij onze bestaande klanten (zie referenties klanten BAO Group (Referenties) ) > inschrijven.
 • Oefensessies in intervisie- en supervisie/mentoringgroepen

De EXPERT-deelnemers zullen leren hoe tools aan te wenden in groepsinterventies door ze "aan den lijve" te ervaren voor een volledige integratie. De rol van coach zal dus aangevuld worden met de functie van trainer-leraar en mentor. Ze zullen de sleutels voor een effectieve groepsanimatie krijgen en de participatieve en holistische benadering integreren.

Op het einde van dit traject kunnen de deelnemers de proef afleggen die, als ze dat wensen, zal leiden tot het diploma van BAO TRAINER-COACH. Dit gebeurt tijdens het bijkomend weekend waarvan de datum later zal worden bekend gemaakt.

Dankzij de permanente link tussen ons opleidingsinstituut ELAN VITAL Mentoring & Coaching, de corporate activiteiten van onze Divisie Bedrijven en Organisaties en de activiteiten van onze vzw social profit geniet de deelnemer van een waar systeem van mentoring met een stage, een sterke begeleiding en supervisie.

Om het groepsproces te begeleiden werkt de BAO-Groupspedagogie met thema's en oefeningen die rekening houden met drie factoren :

 1. het individu en zijn unieke persoonlijkheid
 2. de groep en haar interacties
 3. de missie van het team

Het is het dynamisch evenwicht van deze 3 factoren binnen hun omgeving, hun systeem dat zorgt voor stroming, voor vuur, voor 'élan vital' op het werk en in de communicatie.

Onze belangrijkste pedagogische principes:

 • Goed luisteren naar zichzelf en naar de anderen voor een gezonde balans privé-professioneel.
 • Bevorderen van autonomie, van inclusie, van authenticiteit en verantwoordelijkheid van iedereen. Een levendige, originele, flexibele aanpak die de deelnemers empowert bij het doorgeven van know-how.
 • Rekening houden met de realiteit inzake resources als tijd en geld met oog voor de waardigheid van ieder individu en de kwaliteit van de onderlinge relaties.
 • Groepen begeleiden door het stimuleren van een authentieke communicatie die voorrang geeft aan samenwerking boven rivaliteit.
 • Het individu is een psychische en biologische entiteit. Hij is tegelijkertijd autonoom en interafhankelijk. Hij bevordert zijn autonomie in de mate dat hij bewust wordt van het netwerk dat zijn omgeving, zijn beperkingen en mogelijkhedenmet elkaar verbindt
 • Ieder levend wezen in ontwikkeling heeft recht op fundamenteel respect. Iedere keuze moet dit respect dienen. De interne en externe limieten van onze keuzes kunnen uitgebreid worden.

Een goede teamcoaching dient de ontwikkeling van de groep dmv aangepaste groepsprocessen. Voor iedere module krijgen de deelnemers aangepaste lektuurtips om de thema's te verdiepen.

Meer info: Daniëlle De Wilde d.dewilde@baogroup.be +32 (0)495 660700

 

Word Gecertificeerde Trainer Coach BAO Group - Cyclus 3

Het Expert programma

In de 15 dagen van de Expert Cyclus zijn inbegrepen:

 • Inbegrepen: 5 modules van 2 dagen in weekends en in groep
 • Inbegrepen: 3 dagen stages in bedrijven en organisaties om de skills te integreren en te toetsen in de realiteit van teamcoaching ‘on the field’. (individueel vast te leggen)

Voor degenen die de certificatie willen behalen is er de mogelijkheid zich in te schrijven voor het bijkomende certificatie-weekend:

----------------------------------------------------------

Expert Cyclus 2017, nieuwe data volgen: > Online inschrijvingsformulier

Module 1 : Team coaching & Team building. Presentatietechnieken : mijn krachten en mijn valkuilen. Ik als trainer-coach. Mijn syteem in de systemen. Systemische en symbolische opstellingen. Energizers
Module 2 : Archetypisch werk. Originele presentatie van de coachingtools, mijn talenten en mijn krachten. De kracht van feedback : krijgen en geven. Mini opstellingen.
Module 3 : De positie van de trainer in de groep : schaduwen en projecties, beperkende overtuigingen en interne conflicten. Peer coaching (intervisie en mentoring). Ik en mijn innerlijk team. Persoonlijk project.
Module 4 : Train the Trainer - Coach the coach : dynamiek van de groep en creativiteit : inclusie, competenties, openheid. Voorwaarden voor het goed functioneren in team. de teamdisfuncties. Omgaan met weerstanden. Ik en de externe wereld.
Module 5 : Train the trainer : innoveren, creëren en aan de slag gaan naar buiten toe. De dynamiek van collectieve intelligentie. Presentatie van nieuwe technieken en tools.

Mentoring en Supervisie: 3 dagen stages in bedrijven en organisaties om de skills te integreren en te toetsen in de realiteit van teamcoaching ‘on the field’. (individueel vast te leggen)

*Certificatie TRAINER COACH BAO Group; najaar 2017 > Online inschrijvingsformulier

Prijs van de Expert Opleiding:

Zie : http://baogroup-be.com/prix/

>> Meer info

 

Onze Newsletters
BAO-ZOOM (Blog)
BAO ON FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Van Meyelplein 16 --- Brussel 1040 Bruxelles --- T +32 (0)2 732 48 44 --- F +32 (0)2 732 94 92 --- info@baogroup.be
C.V.B.A. ART AND GO S.C.R.L. Place Van Meyelplein, 16 - 1040 Bruxelles - Fax : 32-2-732.94.92
N° d'entr. : 0465.828.741 - RPM : Bruxelles - N° TVA: BE-465.828.741
Banque : ING - Compte : 340-1807328-62 - IBAN : BE51 3401 8073 2862 - BIC : BBRUBEBB