Elan Vital institute > voir page en français  
Coaching & Persoonlijke ontwikkeling
DE BAOGROUP IN DETAIL
The keys of Coaching

'ELAN VITAL' betekent 'levenskracht', het is het creatieve principe aanwezig in alle organismes en generator van evolutie. Deze ' élan vital' uniek in ieder wezen genereert positieve en constructieve beweging. Het is ieders verantwoordelijkheid om die niet te blokkeren, ermee in contact te blijven door deze élan te onderhouden door dat te doen wat hem voedt en motiveert.

Ons tweetalig instituut voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsopleiding tot professionnele coach, ELAN VITAL, geniet van de stevige ervaring van zijn trainer-coaches. Deze ervaring situeert zich zowel op het vlak van interventies in in de bedrijfswereld als op het vlak van de pedagogische methodes. De diversiteit in ons aanbod beantwoordt aan de behoefte die iedereen heeft om het eigen functioneren te kennen en om onze relatie tot de anderen beter te begrijpen. Ook de professionele behoeften van een coach of toekomstige coach krijgen een antwoord.

BAO-Group heeft de label Qfor die symbool staat voor de kwaliteit van de aanpak die origineel, participatief, speels en dynamisch is. De label is ook de weerspiegeling van de klantentevredenheid van de deelnemers die er hun 'personal power' hebben kunnen verfijnen..

Bent u ouder, volwassene, leerkracht, adolescent, trainer, (ped)agoog, manager, als je professionele activiteiten of gewoon je persoonlijke zoektocht je inspireert om de empathische houding te verwerven van de grootste communicatoren en/of als je gedreven bent om jezelf beter te kennen, ELAN VITAL Institute for Mentoring & Coaching biedt een opleiding aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden. Deze opleiding die specifiek, kwalitatief en krachtig is, helpt je om die tools te verwerven die in alle omstandigheden maken dat je de 'coach attitude' kan aan de dag leggen.

We geloven dat de verspreiding van de tools die we aanleren de omstandigheden van de mensheid diep in positieve zin kunnen transformeren door de ontwikkeling van 'savoir-être' en 'savoir faire', van het respect voor zichzelf en voor de anderen...We worden 'human beings' die de 'right doings' nastreven voor onszelf en de komende generaties. Right heart, right minds, right actions.

We zijn ervan overtuigd dat om vrede en evenwicht te bereiken, het individu doelbewust moet kiezen voor een attitude van zelfverantwoordelijkheid, samenwerking en begrip om zo in alle sereniteit een autonoom leven te kunnen leiden…We willen daarin bijdragen op een tastbare en vastberaden wijze... Daarom hebben we bewust onze opleidingen verspreid over 2 jaar, aangepast aan de specifieke behoeften van elkeen onder de vorm van 'à la carte 'modules :"

 

 

 

Onze Opleidingen "Keys of Coaching"

'FUNDAMENTALS' Niveau

COACH EXPLORER

Verkennende 14 daagse reis in het kader van persoonlijke ontwikkeling in 7 Weekends. Iedereen is welkom - Ouders, leerkrachten, docenten, trainers, artsen, hulpverleners, managers in organisaties en bedrijven, HR-mensen in groepen van 20 personen maximum.

EXPLORER is een initiatie in de Coach Attitude : de deelnemer verwerft een tastbare mentale en emotionele autonomie, hij en zij worden de schepper van hun eigen leven door de beheersing van specifieke en praktische tools

... We geven speciale 'familieprijzen' aan koppels, toekomstige ouders en leerkrachten in het onderwijs.

« De beste coach ben je zelf !  »

.

'PROFESSIONAL' Niveau
CYCLUS 1 DISCOVERER (Level 1)

Opleiding van 9 1/2 dagen ( 9 dagen opleiding + 1/2 dag certificatie) voor diegenen die ervoor kiezen de coach competenties te verwerven om die professioneel te gaan gebruiken, en bezegeld door een schriftelijke en mondelingen proef.

De deelnemers krijgen een certificaat coach level 1 en een attest dat geldt voor een specifieke professionele coachopleiding van 63 uur volgens de 11 coach competenties uitgestippeld door ICF (International Coach Federation). Komen daar ook nog 10 uren supervisie bij die nodig zijn voor het bekomen van de graad Associate Certified Coach (ACC) via specifieke telefonische proef na inbreng van je dossier bij ICF.

Voorafgaande opleiding : EXPLORER of een ander vergelijkbaar traject persoonlijke ontwikkeling

De opleidingsmodules van het tweede niveau bij ELAN VITAL Mentoring & Coaching helpen de deelnemers om de coachingtools diepgaander te integreren en specifieke technieken te verwerven die voor sommigen een exclusiviteit van ons instituut zijn. ..
CYCLUS 2 EXPERT (Level 2)

Deze unieke gevorderde corporate coachingopleiding beslaat 21 dagen en heeft als doelgroep mensen die al een coachingopleiding achter de rug hebben.

Danzij de permanente link tussen ons opleidingsinstituut ELAN VITAL Mentoring & Coaching en de corporate activiteiten van onze Divisie Bedrijven en Organisaties geniet de deelnemer van een waar systeem van mentoring met een stage in de bedrijfswereld, een sterke begeleiding en supervisie.

Op het einde van de opleiding verkrijgt de deelnemer een diploma van coach level 2 die getuigt van een voldoende aantal opleidingsuren om te postuleren voor de ICF accreditatie tot Professional Certified Coach (PCC)

.

'INTENSIVE' Niveau
VRIJE WORKSHOPS - COACHING EN PERSOONLIJKE GROEI

Het betreft hier geen specifiek opleidingstraject maar thematische workshops die een antwoord bieden aan diegenen die op zoek zijn naar nieuwe tools of interessante gelegenheden tot persoonlijke ontwikkeling – ouder, partner, leraar, manager, professional, coach of therapeut. Het gaat over bewustzijnsverruimende en verdiepingsworkshops. Zie pagina "Workshops Elan Vital"

Voor meer info : mail naar d.dewilde@baogroup.be

Allemaal thema’s waarin de deelnemers met passie worden begeleid door ervaren trainer-coaches die de specifieke BAOGROUP methodologie hanteren

 

"De mens zou met evenveel toewijding moeten werken aan het vereenvoudigen van zijn leven dan aan het vermoeilijken ervan." (Henri Bergson)

.

 

 

 

Onze Newsletters
BAO-ZOOM (Blog)
BAO ON FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Van Meyelplein 16 - Brussel 1040 Bruxelles - T +32 (0)2 732 48 44 - F +32 (0)2 732 94 92
C.V.B.A. ART AND GO S.C.R.L. Place Van Meyelplein, 16 - 1040 Bruxelles - Fax : 32-2-732.94.92
N° d'entr. : 0465.828.741 - RPM : Bruxelles - N° TVA: BE-465.828.741
Banque : ING - Compte : 340-1807328-62 - IBAN : BE51 3401 8073 2862 - BIC : BBRUBEBB